Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investește în oameni!"

Întreprinderile sociale

Termenul de întreprindere socială (IS) desemnează organizaţiile nonprofit care au înlocuit formele tradiţionale de venit cu abordări mai apropiate de domeniul afacerilor pentru a obţine resurse financiare.

În contextul economiei sociale se consideră ca întreprinderile sociale promovează un comportament inovativ în crearea de noi forme de organizare și de noi servicii, bazându-se pe un amestec variat de resurse. IS obțin venituri în principal din activități comerciale și mai puțin ca urmare a finanțării de către autorităților publice. Întreprinderile sociale sunt mai antreprenoriale - au o mai mare înclinare spre asumarea riscului, conceptul de antreprenoriat social fiind legat de apariția întreprinderilor sociale.

Întreprinderile sociale au apărut în Europa în jurul celui de-al doilea război mondial, axându-se pe colectarea sistematică de haine şi mobilă. În anii '70 şi '80, organizaţiile de mediu active au contribuit la eforturile IS, îndeosebi la scară mică, în comunităţile locale. Activităţile lor s-au axat pe sortarea deşeurilor, reparare/ revânzare şi recuperarea materialelor. În anii '90, pe lângă activităţile de revânzare, au apărut şi activităţi de reparaţie şi reciclare. Ca urmare a intensificării problemelor cauzate de managementul deşeurilor la nivel local şi regional, a crizei economice şi a recunoaşterii sectorului economiei sociale ca sector de sine stătător, unele întreprinderi sociale au început să se reorganizeze pentru a valorifica oportunitățile de pe piață.

Economia socială este recunoscută în Strategia europeană pentru ocuparea forţei de muncă, în pofida accepţiunilor diferite ale IS în diverse ţări. Aceste întreprinderi sunt prezente pe piaţă, dar competitivitatea lor este influenţată de obiective sociale suplimentare. Adesea, acestea favorizează reintegrarea grupurilor de risc pe piaţa muncii prin instruirea şi ocuparea forţei de muncă. Intreprinderile sociale facilitează accesul gospodăriilor cu venituri mici la bunuri sau servicii având o calitate garantată la costuri mai mici. Din punct de vedere economic, ele oferă locuri de muncă în zona de proximitate persoanelor pentru care deplasarea sau mutarea într-o altă localitate nu ar fi o soluţie dezirabilă.