Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investește în oameni!"

Economia socială

Economia socială (ES) reprezintă un al treilea sector economic aflat la granița între sectorul privat sau de afaceri și sectorul public sau guvernamental. Dezvoltarea economiei sociale generează soluţii inovatoare pentru probleme sociale, economice și/sau de mediu şi satisface acele nevoi ale membrilor comunității, care au fost ignorate sau îndeplinite inadecvat de către sectorul public și/sau privat.

Prin îndeplinirea unor obiective non-profit din sfera bunăstării sociale și a dezvoltării durabile, economia socială joacă un rol important în crearea unei societăți puternice, durabile, prospere şi incluzive.

La nivel european, ES are un rol cheie în realizarea obiectivelor Strategiei de la Lisabona de creştere durabilă şi ocupare a forţei de muncă, deoarece :

  • contracarează numeroasele dezechilibre de pe piaţa muncii, în special prin sprijinirea ocupării forţei de muncă feminine,
  • creează şi oferă servicii de asistenţă comunitară,
  • creează şi menţine configuraţia economică a societăţii, contribuind astfel la dezvoltarea locală şi la coeziunea socială.

ES reprezintă 10% din ansamblul întreprinderilor europene (respectiv cca.2 mil. întreprinderi), și însumează 6% din totalul locurilor de muncă, având un potenţial ridicat de a genera şi a menţine locuri de muncă stabile.